“Aantal diabetici in 2025 verdubbeld”

Het aantal diabetespatiënten zal in 2025 naar verwachting verdubbeld zijn. “Het RIVM heeft in 2007 berekend dat er 740.000 mensen met diabetes in Nederland zijn, dat kwam neer op 4,6 procent van de bevolking”, licht Idenburg toe. “We verwachten dat in 2025 dat aantal is toegenomen tot 1,4 miljoen, ofwel 8,4 procent van de bevolking.”

De zorgkosten die hiermee gemoeid zijn, zullen stijgen van 2,5 miljard euro in 2010 tot 4,3 miljard euro in 2025. Maar het is niet alleen de druk op de zorgkosten die zal toenemen, ook de kosten voor de economie stijgen. “Mensen met diabetes hebben een lagere arbeidsproductiviteit”, zegt Idenburg. “Hun deelname aan het arbeidsproces is minder dan bij anderen, omdat ze bijvoorbeeld vaker uitvallen. En dat extra verzuim kost ongeveer 398 miljoen euro op jaarbasis.”

Idenburg concludeert dan ook dat er iets gedaan moet worden. “We kunnen niet met lede ogen aanzien dat het aantal diabetespatiënten zo sterk gaat stijgen.” Daarom pleit hij voor investeringen in de jeugd, investeringen in innovatie en een strengere overheid als het gaat om gezondheidsbevordering en voeding.

“Deze stijging van het aantal mensen met diabetes type 2 is vooral te wijten aan een ongezonde leefstijl”, legt Idenburg uit. “Kinderen moeten al in een vroeg stadium leren over gezondheid, voeding en beweging. Denk bijvoorbeeld aan meer naschoolse activiteiten, waarbij kinderen meer beweging krijgen.” Toch is zo’n leefstijlverandering moeilijker dan het lijkt: “Kinderen die van huis uit een ongezonde leefstijl hebben meegekregen, kunnen dat vaak niet zomaar veranderen.”

Ook voor de overheid ziet Idenburg een bepalende rol. “Wacht niet totdat de voedselindustrie zelf met oplossingen komt, maar maak afspraken over gebruik van zout, suiker en transvetten. Daar zou best een maximum aan gesteld mogen worden of in het geval van transvetten het gebruik verboden.” Daarbij moet gezonde voeding aantrekkelijker geprijsd worden: “Als een zakje snoep in de schoolkantine goedkoper is dan een appel, kom je niet ver met al je voorlichting.”

Kansen ziet Idenburg in vroege opsporing van diabetes type 2. “Als je er al in een vroeg stadium achter komt dat je een grote kans hebt om diabetes te ontwikkelen, kun je met het aanpassen van je leefstijl zelfs voorkomen dat je aan de insuline moet.”

Diagnose 2025 – Diabetes van Philip Idenburg, Michel van Schaik en Inge de Weerdt verscheen bij uitgeverij Scriptum (35,00 euro)

Geplaatst op 07/05/2012

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht