Bezuinigingen gezondheidszorg teruggedraaid

In een conceptbegroting die door een aantal Kamerfracties is samengesteld worden enkele grote bezuinigingen in de gezondheidszorg teruggedraaid. De coalitie van D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD wil onder andere het inkomen van specialisten verlagen en de maatregelen in het persoonsgebonden budget (pgb) verzachten.

Door het terugdraaien van de bezuinigingen stijgen de zorguitgaven van 10,4 procent van het BBP in 2011 naar 11,4 procent in 2015. De ingetrokken bezuinigingen betreffen 150 miljoen euro op het pgb en 100 miljoen euro op preventie/palliatieve zorg. Voor de laagste inkomens wordt bovendien de invoering van de eigen bijdrage in de ggz gedeeltelijk teruggedraaid en dit kost veertig miljoen euro.

Beteugelen kosten

Er worden ook maatregelen genomen om de stijgende AWBZ-kosten te beperken. Zo zullen mensen zelf meer gaan bijdragen aan de stijgende kosten, waarvoor lage inkomens worden gecompenseerd via de zorgtoeslag. Bovendien worden scherpe afspraken gemaakt met instellingen. Gezamenlijk leveren deze maatregelen 1,6 miljard op.

Ziekenhuiszorg

In de curatieve zorg wordt onderzocht hoe het norminkomen van medisch specialisten meer in lijn te brengen met hun collega’s in andere landen. In de gehele zorgsector wordt de efficiency vergroot door de administratieve regeldruk aan te pakken. (zorgvisie – Wouter van den Elsen)

Geplaatst op 07/05/2012

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht