Gespreide betaling Eigen Risico 2014

Gespreide betaling verplicht Eigen Risico

Dat het verplicht eigen risico in 2014 wordt verhoogd, dat was wel verwacht. Het verplicht eigen risico, ook wel het wettelijk eigen risico genaamd, is de laatste jaren steeds iets hoger geworden en in 2014 bedraagt het € 360,- per verzekerde per jaar.

Stijging eigen risico

Ter vergelijking: in het lopende verzekeringsjaar 2012 bedraagt het eigen risico ‘nog maar’ € 220,- per verzekerde. In 2008 was het echter nog € 150,- en dat liep langzaam op tot € 170,- in 2011. Hoe het ook zij, het verplicht eigen risico van € 360,- in 2014 is een feit dus daar moeten we het mee doen, maar wat als je door dit hogere verplicht eigen risico financiële problemen verwacht?
Gelukkig kun je er bij veel zorgverzekeraars voor kiezen om het verplicht eigen risico gespreid te betalen.

Termijnbetaling eigen risico

Onder andere Salland, DSW, Stad Holland, CZ, Ohra, Delta Lloyd, Agis, OZF, De Friesland, VGZ, IZA en IZA Cura, IZZ, Unive en Zilveren Kruis zorgverzekeringen bieden deze mogelijkheid. Voorbeeld:bij CZ Zorgverzekering werkt de termijnbetaling als volgt: je betaalt het verplicht eigen risico van € 360,- in tien termijnen van € 36,- aan CZ. Aan het eind van het jaar wordt dan bekeken of je te veel hebt betaald en als dit het geval is, dan ontvang je dat bedrag in het eerste kwartaal van het volgende verzekeringsjaar van CZ retour op je rekening. Voor Menzis geldt een speciale gespreid betaal regeling die onder Betalingsregeling vermeld staat.

Voor informatie over gespreide betaling van het Eigen Risico bij uw zorgverzekeraar klikt u op onderstaande link die bij uw zorgverzekeraar hoort.
Mocht uw zorgverzekeraar hier niet vermeldt staan, kijk dan hieronder bij betalingsregeling of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

http://www.ohra.nl/zorgverzekering/klantenservice/gespreid-betalen-eigen-risico.jsp

http://www.cz.nl/consument/zorgverzekering/basisverzekering/eigen-risico-in-termijnen

http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering/eigenrisico/Pages/default.aspx

http://www.ozf.nl/particulier/declareren/Pages/Eigen-risico.aspx

http://www.agisweb.nl/Voor_Consumenten/financieel?view=kennismatrixantwoord&nodeid=27616&depth=1&path=Betalingsafspraken,86,2,Gespreid%20betalen,27616,1

http://www.salland.nl/Consumenten/Klantenservice/Betalen/Gespreid-betalen-verplicht-eigen-risico/Voorwaarden-voor-gespreid-betalen-verplicht-eigen-risico.htm

http://www.dsw.nl/Consumenten/default.aspx?page=zorgverzekering_eigenrisico

http://www.stadholland.nl/Consumenten/default.aspx?page=zorgverzekering_eigenrisico

http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/gespreid-betalen.jsp

http://www.defriesland.nl/consumenten/uw-services/voordeel-services/gespreid-betalen-eigen-risico.aspx

http://www.vgz.nl/zorgverzekering/eigen-risico/gespreid-betalen

http://www.drechtstedenaanhetwerk.nl/minima/iza-cura-collectieve-zorgverzekering

http://www.izagezondsamen.nl/consumenten/klantenservice/veelgestelde-vragen?cat=40-eigen%20risico

http://www.izz.nl/werknemers/klantenservice/veelgestelde-vragen/eigen-risico/

http://www.unive.nl/zorgverzekering/eigenrisico

Betalingsregeling

Het kan ook zijn dat u een betaalachterstand heeft of u kunt de Eigen Risico rekening niet in 1 termijn voldoen? Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin u tijdelijk in de knel komt met het betalen van uw zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. In veel gevallen biedt uw zorgverzekeraar de mogelijkheid om de betaalachterstand in termijnen af te lossen. U kunt dan een betalingsregeling treffen.

Wie kan een betalingsregeling aanvragen?

Voor onderstaande opsomming geldt: Je kan alleen een regeling voor iemand anders aanvragen, als je toestemming hebt van degene voor wie je de regeling aanvraagt (behalve bij kinderen jonger dan 18 jaar).
• De verzekerde zelf en zijn/haar partner die op hetzelfde adres woont.
• Ouders voor hun kinderen. Mits allen op hetzelfde adres wonen.
• Medewerkers van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen voor hun cliënten.
• Kinderen die een betalingsregeling willen voor hun bejaarde ouders.
• Een aantal instanties kunnen ook betalingsregelingen aanvragen zoals kredietbanken, Budget Advies Centrum, bewindvoerders en curatoren.

Bovenstaande geldt voor zorgverzekeraar Menzis.
Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. De verantwoordelijkheid voor een betaling aan de zorgverzekeraar ligt altijd bij de verzekerde.

Voor informatie over betalingsregelingen bij uw zorgverzekeraar klikt u op onderstaande link die bij uw zorgverzekeraar hoort.
Mocht uw zorgverzekeraar hier niet vermeldt staan, neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Kijkt u voor meer informatie op:

http://www.menzis.nl/web/Zorgverzekeraar/Consumenten/Klantenservice/GespreidBetalen.htm

http://www.averoachmea.nl/Service/Pages/Betalen.aspx

http://www.interpolis.nl/particulier/producten/zorgactief/waar_moet_ik_op_letten.aspx?mi

http://www.azivo.nl/web/Consumenten/Vergoedingen/EigenRisico2014.htm

Geplaatst op 17/04/2014

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht