Hulpmiddelen en aandoeningen

(Semi) Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen
Een maatoplossing!

Uw specialist kan hebben besloten dat het voor u het beste is om orthopedische schoenen (OSA) te dragen. Orthopedische schoenen kunnen helpen wanneer u klachten heeft aan de rug, heup of knie die worden veroorzaakt door problemen aan de voet. De orthopedische schoenen met de gewenste aanpassingen worden door ons voor u op maat gemaakt. De normale levertijd van de OSA bedraagt maximaal 12 weken.

U hoeft niet bang te zijn dat het hierbij altijd om lelijke, grove, zwarte schoenen gaat. Iedere klant, van jong tot oud, kan zijn eigen paar uitzoeken. Onze orthopedisch schoentechnicus stelt, binnen de functionele grenzen, samen met u de kleur en het model vast. Een catalogus met recente modellen en leerstalen voor de te vervaardigen orthopedische schoenen liggen ter inzage in de spreekkamer.

Semi-orthopedische schoenen (OSB) worden in een speciale lijn fabrieksmatig gemaakt waarna onze orthopedische schoentechnicus er aanpassingen in kan aanbrengen. De schoenen hebben extra ruimte voor het gebruik van door ons op maat gemaakte voetbedden. De normale levertijd van de OSB bedraagt 6 weken. Ook een catalogus met modellen voor semi-orthopedische schoenen ligt ter inzage in de spreekkamer.

Soms is het mogelijk om uw eigen confectieschoenen aan te passen (OVAC). Onze orthopedisch schoentechnicus kan dit beoordelen.

Als er zich onverwachte problemen voordoen met uw voorziening waardoor een noodreparatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld als u maar 1 adequate voorziening heeft, proberen we de reparatie direct uit te voeren of binnen een dag.

Garantie periode

  • Op pasvorm 3 maanden na aflevering en bij normaal gebruik
  • Op materiaal 6 maanden na aflevering bij normaal gebruik

Tijdspad- trajectbeschrijving- OSA/OSB/OVAC/VLOS

Eerste voorziening

Na het aanmeten worden de maatgegevens en medische indicatie van de voorschrijver met een offerte naar de zorgverzekeraar gestuurd, deze verstrekt na enige tijd een machtiging, waarvan u zelf en de leverancier bericht krijgt. De volgende zorgverzekeraars verstrekken vooraf een machtiging voor een eerste voorziening; CZ, Ohra. Delta Lloyd, DSW, Stad Holland, Amersfoortse en Ditzo.

Met andere zorgverzekeraars is de afspraak gemaakt dat het voldoende is als de medische indicatie in het zorgdossier bewaard blijft. In dit geval kan het productieproces direct gestart worden. Een reservepaar mag in de regel na drie maanden geleverd worden en een herhalingsvoorziening in de meeste gevallen na 15 maanden. Enkele zorgverzekeraars hanteren hierbij andere termijnen. Informeer hiernaar bij Wouda Orthopedie en/ of uw zorgverzekeraar*. De zorgverzekeraar gaat er vanuit dat twee paar adequate voorzieningen voldoende is. Het is in uw belang om deze termijnen te borgen en een afspraak te maken voor een vervolglevering.

Voor steunzolen en confectieverbandschoenen bestaat geen machtigingseis. Deze kunnen na een verwijzing van de huisarts geleverd worden.

De kosten voor orthopedische steunzolen zijn voor rekening van de cliënt. Indien men aanvullend verzekerd is, vergoedt de zorgverzekeraar in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk de kosten van steunzolen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een voorschrift nodig van een arts, deze informatie is te vinden in uw polisvoorwaarden. De kosten dienen door de cliënt rechtstreeks te worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.


Mist u informatie of twijfelt u of Wouda Orthopedie een hulpmiddel heeft dat geschikt is voor u, neem dan gerust contact op met een van onze vestigingen.

Bekijk ons modellenboek voor orthopedisch schoeisel – standaardcollectie
Bekijk ons modellenboek voor orthopedisch schoeisel – trendcollectie

* Wettelijke Eigen bijdrage
Op (Semi-) Orthopedische schoenen en VLOS (voorlopige orthopedische schoenen) zit altijd een wettelijke eigen bijdrage.
In 2022 is dit bedrag voor:

– Kinderen tot 16 jaar : € 62,-
– 16 jaar en ouder : € 124,-
Enkele zorgverzekeringen vergoeden uit hun aanvullende verzekering een gedeelte van deze kosten. Deze kosten moet u dan zelf verhalen bij uw zorgverzekering.

Op verbandschoenen en OVAC ( orthopedische veranderingen aan confectieschoenen) zit geen eigen bijdrage maar vallen wel onder uw eigen risico.

Eigen risico zorgverzekering
Het Eigen Risico voor 2022 bedraagt € 385,-.
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.
Dat betekent dat u in 2022 de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt zelf gekozen hebben voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor:
– Verzekerden jonger dan 18 jaar
– Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

Disclaimer: In geen geval kan Wouda Orthopedie BV door informatie op deze website aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade in de ruimste zin.