Aandoeningen en hulpmiddelen

RSI

Fokke Sukke RSI

RSI of CANS?

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende, bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

Bekende oorzaken van deze klachten zijn het intensief gebruik van muis en toetsenbord van de computer. Ook andere moderne apparatuur, zoals de spelcomputer en de mobiele telefoon, kan leiden tot RSI.

Omdat binnen Nederlandse beroepsgroepen weinig overeenstemming te vinden was over welke gezondheidsklachten nu wel of niet onder de noemer RSI te plaatsen waren – en omdat de term het moeilijk maakte om een diagnose te stellen of een behandeling voor te schrijven – hebben deze beroepsgroepen in 2004 afgesproken om de term CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) te gaan gebruiken. Echter, in 2006 bleek dat de acceptatie van deze term niet zonder problemen was en men toch de voorkeur gaf aan het vasthouden aan de term RSI of de internationaal

bekende term ‘musculoskeletal disorders’ (MSD’s).

Aanbevolen hulpmiddel(en)

Bij Wouda Orthopedie komen mensen met een RSI vooral voor een:

Door wegwerkzaamheden en een gedeeltelijke afsluiting van de Wetstraat is onze bereikbaarheid iets anders dan u gewend bent.

De Bothastraat (het straatje bij Brok Interieur) en de Cronjéstraat zijn tijdelijk géén eenrichtingsverkeer.
Hierdoor kunt u ons via deze route bereiken. 

 Voor vragen zijn we telefonisch bereikbaar op 074-2912536.

Excuus voor eventueel ongemak, Wouda Orthopedie B.V.