Inlopen van de schoenen en voorzieningen

inlopen van schoenen

Inlopen van de schoenen en voorzieningen

Als u schoenen begint te dragen is er vaak sprake van een bepaalde periode van gewenning. De aangepaste schoenen zijn voorzien van bepaalde aanpassingen en correcties die u als een vreemd gevoel kunt ervaren. Uw schoenen kunnen in het begin, omdat alle materialen nog nieuw zijn, en geheel gevoerd wat stug en stijf kan aanvoelen.

Om te voorkomen dat er drukplekken ontstaan is het van groot belang de tijd te nemen om aan uw nieuwe schoenen te wennen. Na iedere draagtijd is het van belang dat u, uw voeten goed controleert op drukplekken. De gevoeligheid van uw voeten bepaalt welk inloopschema voor u van toepassing kan zijn. Overleg dit met uw schoentechnicus en houdt onderstaande schema’s als leidraad.

Inloopschema
draagtijd 1 draagtijd 2 draagtijd 3
1e dag 1/2 uur 1 uur 2 uur
2e dag 1 uur 2 uur 4 uur
3e dag 2 uur 3 uur 6 uur
4e dag 3 uur 4 uur 8 uur
5e dag 3 uur 8 uur hele dag
6e dag 5 uur hele dag
7e dag 5 uur
8e dag 8 uur
9e dag hele dag

Als er na het dragen van de schoenen rode plekken zijn ontstaan, die pas na enige tijd verdwijnen, dan dient u de volgende dag dezelfde draagtijd te hanteren. Als er drukplekken en blaren ontstaan dient u de schoen niet meer aan te trekken en contact op te nemen met uw orthopedisch schoentechnicus.

Als na twee weken dragen geen problemen zijn wat betreft het dragen van de schoenen kunt u ervan uitgaan dat u aan de schoenen gewend bent. Het is wel wenselijk om regelmatig van schoenen te wisselen met een ander paar. Hierbij gebruikt u uiteraard een paar schoenen die nog in goede staat zijn.

De schoenen worden gemaakt voor normaal dagelijks gebruik. Ze zijn niet geschikt om te gebruiken als werkschoen. In dat geval zal over het algemeen een werkschoen met stalen neuzen verstrekt worden. De vergoeding hiervoor verloopt normaal via de werkgever.

Het is van belang om uw schoenen goed te onderhouden. Dit bevordert de gebruiksduur en draagt bij aan een langere periode van behoudt van pasvorm en aangebrachte correcties. Uw schoenen zijn een hoogwaardig en duur hulpmiddel en verdienen extra aandacht.

Draag daarom zorg voor het volgende:

  • zet de schoenen die nat zijn geworden nooit bij de verwarming om te drogen. Vul de natte schoenen met kranten en zet ze op een droge en niet te warme plaats.
  • maak de schoen goed schoon als ze vies zijn geworden.
  • gebruik bij voorkeur een schoenlepel.
  • behandel de schoenen eenmaal per week met schoenpoets.
  • laat uw schoenen regelmatig op slijtage controleren en tijdig repareren.
  • maak de veters en/of klittenbanden goed vast. Beste steun geeft de schoen als deze stevig om de voet zit.